BASHKIA TIRANE, VERIFIKIM PARAPRAK

LISTA E PJESMARRESVE NE TESTIMIN E POLICISE BASHKIAKE
Testimi do te zhvillohet ne daten 01.12.2022 ne ambjentet e Bashkisë Tirane sipas orareve te percaktuara ne listen e meposhteme

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR