BASHKIA TIRANE VERIFIKIM FINAL

BASHKIA TIRANE VERIFIKIM FINAL

Per pozicionin

1. 565- Drejtor – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Pergjithshme per Marredheniet me Publikun dhe Jashte, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 565-514 verifikim final LP