BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje per vende te lira pune MZHSH 2020