BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONIN
565- Drejtor – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Pergjithshme per Marredheniet me Publikun dhe Jashte, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 565-514 shpallje