BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

1. 561 Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Peze

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 561-509 shpallje