BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN.

  • 559- Specialist – Sektori GIS, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Bashkia Tiranë