BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN 550- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia Administrative Zall-Herr

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 550-497 shpallja (1)