BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN 548- Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Lagje nr. 14, Bashkia Tirane,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 548-469 shpallja (1)