BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE –  SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Përgjegjës Sektori – Sektori i parandalimit dhe Mbulimit te Terrenit

per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur 545 493 shpallja