BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur 543-491 shpallja