BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË –  SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Petrele

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur 540-488 shpallja