BASHKIA TIRANË- VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË- SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Përgjegjës Sektori – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile,

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur 538-486 shpallja