BASHKIA TIRANË -VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË -VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit te Emergjences ne Objektet ne Bashkepronesi,

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur 536-484 shpallja