BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

LLOJI I DIPLOMES “SHKENCA EKONOMIKE”Bashkia Tirane , shpallje VLP , shkenca ekonomike