BASHKIA TIRANE- VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE – SHAPLLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN PERGJEGJES SEKTORI I SHERBIMEVE PUBLIKE per me teper klikoni linkun bashkengjitur Bashkia Tirane , shpallje VLP , pergj sektori.sektori i menaxhimit.zall herr