BASHKIA TIRANE-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE  SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN PERGJEGJES SEKTORI – SEKTORI I BUXHETIT PER RINDERTIMIN  per me teper klikoni ne linkun bashkengjiturBashkia Tirane , shpallje VLP , pergj sektori.sektori i buxhetit