BASHKIA TIRANE -VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN -PERGJEGJES SEKTORI -SEKTORI I PERGATITJES SE APLIKIMEVE PER LEJE PER RINDERTIM ,per me teper klikoni  linkun bashkengjitur                                           Bashkia Tirane , shpallje VLP , pergj sektori