BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

SHTYRJE AFATI PER DOREZIM DOKUMENTASH PËR VENDE TË LIRA PUNE PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË TIRANËS

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.89/2022, datë 15.5.1997 “Për Policinë Bashkiake” VKM-së nr.452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, Shkresës nr.12449 datë 25.03.2024 të Policisë Bashkiake, Bashkia e Tiranës shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

  • Inspektor në Policinë e Bashkisë së Tiranës 3 inspektorë

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 2 SHTYRJE AFATI Shpallje për vende të lira pune në policinë bashkiake