Bashkia Tirane VEND I LIRE PUNE

Bashkia Tirane VEND I LIRE PUNE

PER POZICIONET

579-Përgjegjës Sektori -Sektori i Statistikave, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

1. 580-Specialist – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 579-529 shpallje

580-530 shpallje nc