BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

  • Pergjegjes Sektori, Sektori i Standartizimit të Hartimit të Procedurave për Kontrollin e Territorit, Drejtoria e Monitorimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 158- Shpallje NG