BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, Bashkia e Tiranës në partneritet me fondacionin “Down Sindrome Albania” është duke zbatuar projektin “Aleanca për zgjerim të shërbimeve të integruara sociale dhe mirëqeverisje në rajonin e Tiranës” mbështeur nga Programi “Local level partnerships to advance social inclusion in Albania”dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Në kuadër të përmbushjes së objektivave të këtij projekti, Bashkia e Tiranës kërkon kotraktimin e ekspertëve si më poshtë:

  • OPERATOR I AUTONOMISË SOCIALE (4 PERSONA)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje projekti