BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

  • 146-Përgjegjës Sektori, Sektori i Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  • 147-Përgjegjës Sektori, Sektori i Prokurimit të Objekteve Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 146 Shpallje NG    147-Shpallje NG