BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve, Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem – Kategoria: IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 141-shpallje