BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 518- Specialist per Infrastrukturen- Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Zall-Bastar , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Erilda Kapllanaj
2. Erjola Tuzi
3. Esmeralda Lila
4. Eva zeneli
5. Gledisa Celaj
6. Leme Hoxha
7. Olesa Shllaku
8. Regina Veshi
9. Romario Zoga
10. Silva Ndoca (tafaj)
11. Valbona Murati
12. Vera Dede
13. Xhesika Lajmeri

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31/03/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 03/04/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane