BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 517-Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1.Aida Pambuku         2. Aida Caushi

3. Aida Jahelezi          4. Aleksander Lalo
5. Ana Danaj               6. Ani Abazi
7. Antoneta Ozuni      8. Anxhelo Çepele
9. Bekim Mulaj           10. Besmir Bano
11. Blerina Ballesha    12. Brikena Celmeta
13. Brisida Mansaku   14. Ejona Kasa
15. Ela Ferko               16. Elmas Gici
17. Enxhi Haxhiu        18. Ermand Shima
19. Florian Jano           20. Irisa Bardhi
21. Kletias Bilaj          22. Livia Arapi
23. Marjeta Koçi         24. Pranvera Caka
25. Sara Vezi               26. Se junior Kazazi
27. Valentina Telhaj     28. Xhenisa Braho

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13/03/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë