BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  •  511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aferdita Pitikoja      2. Alban Asllani
3. Aldi Ruli                   4. Antonela Qendro
5. Arjanita Maja          6. Blerina Ballesha

7.Bora Skënderi           8. Dritan Thomaraj
9. Eduard Hoxha         10. Entela Shehaj
11. Eva Marku              12. Evald Shehu
13. Fatma Hila             14. Fellenxa Uku
15. Florian Kazazi       16. Hajdër Koxha
17. Inelda Gjoka          18. Ira Bufi (nano)
19. Malvina Celami     20. Malvina Dishi
21. Marsid Miolli         22. Qazim Fucija
23. Romario Zoga        24. Rozeta Buna
25. Uarda Celami        26. Valbona Dimni
27. Zeqir Vodha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane