BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 478-Specialist jurist – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Vaqarr, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alketa Vushaj
2. Anika Gjini
3. Anisa Pjetri
4. Anjeza Nisi
5. Athina Priftanji
6. Desara Leknikaj (thanasi)
7. Dorjana Kullolli
8. Edesa Naqo
9. Ergerta Qato
10. Ermand Shima
11. Franceska Muca
12. Hidri Cerriku
13. Jona Sulaj
14. Klark Anastasi
15. Kleada Mersinllari
16. Klevi Kola
17. Luis Kasneci
18. Migena Kycyku
19. Nertila Ceka
20. Nertila Hodo
21. Stela Biba
22. Suela Alla

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë

1. Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Lagje Nr.12, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
2. Specialist – Specialist per Infrastrukturen, Sektori i Sherbimeve Publike, Lagje Nr.12. Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dionisa Dajti
2. Erald Laçi
3. Evjeni Duro
4. Inelda Gjoka
5. Iva Bega
6. Lutfi Zela
7. Marsid Miolli
8. Orlando Bakalli
9. Ornela Rexha
10. Romario Zoga
11. Xhensila Saja

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë

1. 487-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit