BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 490- Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
    2.

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Uendi Coadari 74 pikë
2. Shajnela Allka 73 pikë
3. Klerida Alldervishi 71 pikë

 

2. 489- Specialist -Sektori i Keshillimit te Karrieres,Drejtoria e Nxitjes se Punësimit, Drejtoria e                  Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

 

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Albana Dafku 78 pikë
2. Majlinda Hysenlliu 77 pikë
3. Ilirjana Deda 76 pikë
4. Kamela Cela 75 pikë
5. Everaldo Toska 75 pikë
6. Rozana Malo 75 pikë
7. Aida Caushi 73 pikë
8. Gerti Ndrio 73 pikë
9. Ana Suli 73 pikë
10. Kostanca Kasapi 73 pikë
11. Qazim Fucija 73 pikë