BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne mbeshtetje te Ligjit nr 139/2015 “Per vetqeverisjen vendore” ne kuader te projektit
“Sherbime te integruara levizese biopsikosociale ne njesite administrative te zonave
rurale”, financuar nga Fondi Social i Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe ne
vijim te njoftimit per vende te lira pune per pozicionet:

1 Pergjegjes (Punonjes social)
2 Psikologe
2 Fizioterapiste
2 Logopede
1 Shofer

Kandidatet fitues jane:

1. Megi Bajaziti
2. Enkeleda Qershori
3. Kristiana Muca
4. Elmira Koka
5. Djana Poti
6. Leandri Vata
7. Xhulio Goga
8. Romi Seferi