BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 482-Specialist – Keshilli Bashkiak, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Ermelinda Shkurti
 • Geralda Mata
 • Vinjola Syla
 • Enkeleda Ademi
 • Zhuljeta Deda
 • Vjollca Dega

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 08/11/2019 Bashkia Tirana ora 13.00

 

 2. 475- Drejtor i Pergjithshem – Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tirane – Kategoria: II-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Anisa Subashi
2. Orkela Kondaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/10/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

 • Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Lagje Nr.12, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
 • Benard Saraçi

 

  – Specialist – Specialist per Infrastrukturen, Sektori i Sherbimeve Publike, Lagje Nr.12. Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

 • Benard Saraçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 01/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

 

 • 476- Specialist – Specialist per Mbrojtjen e Femijeve, Sektori i sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Njësia Bashkiake nr.3, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adela Lickollari
2. Adelajda Demo
3. Aida Ajdini
4. Aleksandër Elezi
5. Alesia Zenuni
6. Alisa Fieri
7. Alketa Vushaj
8. Ani Abazi
9. Anisa Pjetri
10. Armela Peqini
11. Arta Mena
12. Blerina Kanini
13. Celjeta Shehu
14. Denisa Babasuli
15. Endrit Sholla
16. Erilda Troksi
17. Erjona Reci
18. Ermand Shima
19. Ernisa Isaku
20. Esmeralda Vefa
21. Gerti Ndrio
22. Ilirda Çobani
23. Ina Lushka
24. Ina Ndoci
25. Indrit Preza
26. Irisa Bardhi
27. Irma Tabaku
28. Jona Sulaj
29. Jonida Lama
30. Jonida Qato
31. Kletias Bilaj
32. Klevi Dini
33. Klorida Sina
34. Luis Kasneci
35. Majlinda Metani
36. Malvina Dishi
37. Marie Pesha
38. Pranvera Caka
39. Roberta Lamaj
40. Sibora Kruja
41. Sonila Hidri
42. Sonja Gjyli
43. Suela Alla
44. Tea Alika
45. Urjada Bele
46. Zegjine Kurti

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/11/2019 9 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane