BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

Per pozicionin

1. 554- Specialist – Sektori i Zbatimit te Buxhetiti, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 554-502 njoftim fituesi