BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI
PER POZICIONIN

559- Specialist – Sektori GIS, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 507-559 njoftim fituesi LP