BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

560-Drejtor – Drejtor i Objekteve ne Bashkepronesi, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 560-508 verifikim paraprak