BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

563- Specialist – Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Implementimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 563-508 verifikim LP