BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI
PER POZICIONIN

553- Specialist per Urbanistiken – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Petrele , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 553-501 verifikim final