BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI
PER POZICIONIN .
. 559- Specialist – Sektori GIS, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 559-507 verifikim paraprak