BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

563- Specialist – Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Implementimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 561-511 verifikim paraprak LP (1)