BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

551- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Aktiviteteve, Drejtoria e
Sherbimeve Mbeshtetese,Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 551-499 njoftim fituesi LP