BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

Për pozicionin:

551- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Aktiviteteve, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese,Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 551-499 mbyllje procedure