BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 533- Përgjegjes Sektori – Sektori i Buxhetit për Rindertimin, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 533-481 njoftim fituesi (1)