BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

530-Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Territorit per
Rindertimin, Drejtoria e Planifikimit te Territorit, Drejtoria e
Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR530-478 njoftim fituesi