BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

Përgjegjës Sektori – Sektori i Përgatitjes së Aplikimeve për Leje për Rindertim, Drejtoria e Kontrolli të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 531-479 njoftim fituesi