BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 527- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Zall Herr

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 527-475 Njoftim fituesi