BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 543-Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 543-491 njoftim fituesi LP (1)