BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 527- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Zall Herr

PER ME TEPER KLIKON NE LINKUN BASHKENGJITUR 527-475 verifikim final (1)