BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 547- Specialist – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 547-495 verifikim LP (1)