BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 533- Pergjegjes Sektori – Sektori i Buxhetit Per Rindertimin, Drejtoria
e Buxhetit, PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 533-481 verifikim final LP (1)