BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 535-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin,

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 535-483 verifikim final LP (1)