BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 534-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin, Drejtoria e Projekteve Strategjike,

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 534-482 verifikim final LP (1)