BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Përgjegjës Sektori – Sektori i Sportit në Komunitet

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 524-472 njoftim fituesi (1)